Prekių katalogas

SOLIDOLAS 8KG

  • Kraunamos nuotraukos
    Kaina 29  su PVM
    Į krepšelį 

    Paskirtis: Lėtaeigiams krumpliaratiniams reduktoriams, sliekinėms ir grandininėms pavaroms tepti Atsparus vandeniui Išfasavimas: 8kg

  • Riebalinis, vandeniui atsparus tepalas, automobilių, pramonės įrengimų ir laivų trinties, riedėjimo ir slydimo mazgams, grandinėms, guoliams, dirbantiems temperatūroje nuo -25°C iki +65°C tepti. PAVOJINGA. H350 Gali sukelti vėžį. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. P281 Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numatomas sąlytis kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį arba talpyklą išpilti / išmesti pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.